Center za družine Mirenski Grad

Center za družine Mirenski Grad je prostor, kjer družina in vsi njeni člani ter posamezniki lahko najdejo oporo, pomoč, razvedrilo, možnost ustvarjalnega preživljanja prostega časa, prijatelje, nova znanja ..

V našem centru si prizadevamo, da bi se prav vsak počutil sprejetega in varnega in bi našel to, kar ga osrečuje - pravi dom. Pri nas je dobrodošel vsak: mlajši ali starejši, poročen ali samski, z družino ali brez nje … V center prihajamo različni in tu vsak najde svoj prostor. Naše skupno vodilo je Skupaj gradimo dom.

Najdete nas v Mirnu na vzpetini z imenom Mirenski Grad, in sicer v stavbi, ki se drži cerkve. Sprejemna pisarna je v 1. nadstropju, do nje pa vas bodo pripeljale pike na steni. Sledite jim!

Vabljeni, da nas obiščete in se družite vsak delovni dan med 10.30 in 12.00 ter med 13.00 in 16.30 (neformalno druženje) ali se nam pridružite, na kateri od spodaj opisanih dejavnostih. 

Navedene dejavnosti centra za družine financira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in so za uporabnike brezplačne. Lepo vabljeni!

  1. IZOBRAŽEVALNE IN PRAKTIČNE DELAVNICE ZA RAZVIJANJE POZITIVNEGA STARŠEVSTVA

Delavnice so namenjene vsem, ki želijo krepiti družino kot celoto ter drugim, ki se srečujejo z različnimi vzgojnimi vprašanji.

Izobraževalne aktivnosti za starše in druge vzgojitelje

Izobraževalnica za starše
Pogovorne skupine za reševanje konfliktnih situacij in za pozitivno vzgojo
Komunikacijski vikend za reševanje konfliktnih situacij in pozitivno vzgojo
Komunikacijski vikend za družine

Ustvarjalne aktivnosti za družine in mlade, ki gradijo dom

Kratkočasnice - ustvarjalne delavnice za vse, ki rastejo
Skupina za ustvarjalnost mladih in staršev
Vokalna skupina za mlade in družine
Pevski vikend za mlade in družine

Praktične aktivnosti za družine in mlade, ki gradijo dom

Gospodinjsko-vrtnarske urice za naš dom
Se učim in delim - izmenjava delovnih izkušenj med generacijami
Delovni tabor za pozitivno vzgojo v družini
Aktivne počitnice za družine

Aktivnosti za osebno rast staršev in drugih vzgojiteljev

Individualno spremljanje – Skupina za vzgojo
Iskanja - Skupina mladih za življenje
Vzgoja mladih za vzgojo otrok

  1. POČITNIŠKE AKTIVNOSTI ZA OTROKE IN ORGANIZIRANE DELAVNICE ZA OTROKE OZ. MLADOSTNIKE

Aktivnosti so namenjene otrokom in mladostnikom. Aktivnosti za otroke vključujejo ustvarjalne dejavnosti, igro, pogovore ter druge aktivnosti, prek katerih se učijo novih življenjskih znanj in spretnosti. Aktivnosti za mladostnike pa vključujejo pogovorne skupine in ustvarjalna srečanja, s pomočjo katerih mladi širijo svojo socialno mrežo, krepijo samopodobo ter iščejo odgovore na življenjska vprašanja, ki jih pestijo.

Počitniške aktivnosti za otroke in mlade

Življenje in delo na kmetiji za otroke in mlade
Mladi ustvarjajo
Ustvarjalni počitniški teden za otroke in mlade
Aktivno počitniško varstvo (med jesenskimi, zimskimi in poletnimi počitnicami)

Aktivnosti za osebno in socialno rast otrok in mladih

Skupina za mladostnike in študente
Komunikacijski dnevi za mlade
Učenje za življenje

  1. OSEBNI POGOVORI IN SVETOVANJE

Pogovori so namenjeni vsem tistim, ki se srečujejo z raznovrstnimi stiskami in težavami.                        

Svetovalna srečanja otrok in mladostnikov s težavami pri učenju in drugimi osebnostnimi težavami
Osebni pogovori za starše otrok z osebnostnimi težavami
Svetovalni pogovori za starše in skrbnike za reševanje težav pri vzgoji in koordinaciji družinskega življenja
Osebni pogovori za otroke in mlade z osebnostnimi težavami pri odraščanju in osamosvajanju
Osebni pogovori za pare in posameznike za učenje reševanja raznovrstnih problemov

Dobrodošli pri nas!

KONTAKT

Maja Prinčič
tel: 040 348 481
maja.princic@drustvo-vzd.si

Druge dejavnosti Centra za družine Mirenski Grad sofinancirajo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, FIHO, občina Miren-Kostanjevica, občina Šempeter-Vrtojba in drugi.