Digitalizacija Društva prostovoljcev VZD

Osnovni namen projekta Digitalizacija Društva prostovoljcev VZD je vzpostaviti digitalna orodja za hitro in učinkovito delo zaposlenih in prostovoljcev v naši organizaciji in nuditi usposabljanja in mentorsko spremljanje pri njihovem delu in učenje uporabe različnih digitalnih orodij, ter nadaljnji razvoj in nadgradnja digitalnih rešitev za podporo izvajanja različnih oblik pomoči našim uporabnikom.

Glavne aktivnosti projekta:

vpeljava ustrezne informacijske infrastrukture:

  • Vzpostavili bomo datotečni strežnik (angl. file server), računalnike in datotečni strežnik povezali v aktivni imenik (angl. Active Directory) z domenskim kontrolerjem (angl. Domain Controller), uporabnikom dodelili ustrezne pravice preko delovnih skupin (angl. User Groups), nastavili bomo ustrezne (dnevne) varnostne kopije, podatki bodo shranjeni v večdiskovnem polju (ZFS Mirror; tehnologija primerljiva z RAID 1), na datotečnem strežniku bomo vpeljali striktno hierarhijo map in datotek (po programih in projektih), za povezavo več lokacij bomo vzpostavili navidezno privatno omrežje (angl. Virtual private network - VPN)

uvedba delovnega procesa:

  • uporabnike bomo priučili, da, ko zaključijo z delom, datoteke shranijo na datotečni strežnik in se držijo notranjih pravil poimenovanja
  • vzpostavili bomo dve novi namenskimi aplikacijami, ki bosta omogočali lažji in hitrejši vnos podatkov, lažji pregled podatkov in statistik ter iskanja vzorcev s pomočjo različnih poizvedb,
  • izvedli bomo usposabljanja za uporabo Office orodij,
  • optimizirali bomo spletno stran in s tem pričakujemo boljšo neposredno pomoč našim uporabnikom.

 

Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za javno upravo v okviru JR za digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij ter povečanje vključenosti njihovih uporabnikov v informacijsko družbo 2021-2023.