Mladi

Mladi so danes velikokrat osamljeni, brez cilja in brez nekoga, ki bi jih razumel. V družinskem centru imajo možnost, da se povezujejo in srečujejo na družabnih večerih, v glasbeni skupini, ob raznih športnih aktivnostih. To je pot, da se lažje odpirajo drug drugemu in premostijo stiske, ki jih prinaša odraščanje.

Mladim ponujamo druženje ob glasbi, igrah in pogovoru. V njih želimo prebujati veselje nad odnosi, delom in druženjem ter jim biti v oporo pri odraščanju v odgovorne in ustvarjalne ljudi.

V spodnjem rdečem traku so na razpolago vsebine za mlade: predlogi za film, teme za pogovor, glasbeno ustvarjanje, učni listi …


KONTAKT

Maja Prinčič
tel: 040 348 481
maja.princic@drustvo-vzd.si

Skupine za mlade so namenjene devetošolcem, dijakom in študentom, ki si želijo opore pri odraščanju in vzgoji za lepe medsebojne odnose.

Glasbena skupina je namenjena višjim razredom osnovne šole in srednješolcem.

Vokalna skupina Mirenski Grad je namenjena otrokom, mladim, posameznikom in celim družinam, ki radi prepevajo in igrajo.

Delovni tabor je namenjen vsem generacijam: mladim, družinam, starejšim in posameznikom.

Možnost osebnega pogovora nudimo mladim, ki se znajdejo v stiski ali le pred vprašanjem, kako naprej.