Terensko delo VZD

S terenskim delom se želimo približati brezdomcem, ki se zadržujejo na ulicah Ljubljane, v podhodih in parkih. Ti v večini ne iščejo pomoči v dnevnih centrih ali zavetiščih, zato jim prihajamo naproti. Obiskujemo jih tudi v njihovih bivališčih, t.i. »bazah«, in v različnih ustanovah, kot so bolnišnice, zapori in domovi za ostarele.

S pogovorom in spoznavanjem njihovih navad, razmišljanja, načina življenja in njihovih potreb, se jim skušamo približati in jim pomagati. Pomagamo jim:

  • z materialno pomočjo (obleka, obutev, higienski pripomočki, itd.),
    pri urejanju socialnega statusa (urejanje osebnih dokumentov, stalnega prebivališča, zdravstvenega zavarovanja, itd.),
  • pri skrbi zase in za svoje zdravje (osebna higiena, pomoč in spremljanje pri odločitvi za zdravljenje odvisnosti, itd.),
  • pri osnovni zdravstveni oskrbi (previjanje ran, spremljanje v zdravstvene ustanove, itd.) in drugem.

Enkrat tedensko imamo t.i. terenske obhode, ko se zaposleni in ekipa prostovoljcev odpravimo na različne lokacije in skupaj iščemo rešitve za posamezne probleme.

Terensko delo poteka vsak delavnik, terenski obhodi pa vsak četrtek med 13. in 15. uro.

Program sofinancirajo:

  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
  • Ministrstvo za zdravje,
  • Ministrstvo za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano,
  • Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij,
  • Mestna občina Ljubljana.