Glasbena skupina - Kitarska žlahta

Cilj srečanj je druženje in povezovanje ob glasbi ter priprava aranžmajev za Vokalno skupino Mirenski Grad.

Srečanja so ob sobotah od 17.00 do 18.00. Potrebno je osnovno znanje kateregakoli instrumenta.

Dejavnost financira MDDSZ.