Skupine za mlade

Skupine za mlade so namenjene devetošolcem, dijakom in študentom, ki si želijo opore pri odraščanju in vzgoji za lepe medsebojne odnose.

Srečanja temeljijo na osebnem razmišljanju in pogovoru v skupini ali paru. Teme srečanj so različne, vse pa stremijo k poglobitvi odnosa do sebe, bližnjega in Boga. Mladim želimo ponuditi prostor, kjer se lahko počutijo sprejete in rastejo v vesele in odgovorne ljudi.

Srečanja so ob petkih, vsakih štirinajst dni, trajajo približno 2 uri.

V času epidemije izvajamo skupino za mlade na daljavo. Za več informacij in prijave vabljeni, da nas pokličete.  

Dejavnost financira MDDSZ.