Skupine za mlade

Skupine za mlade so namenjene devetošolcem, dijakom in študentom, ki si želijo opore pri odraščanju in vzgoji za lepe medsebojne odnose.

Srečanja temeljijo na osebnem razmišljanju in pogovoru v skupini ali paru. Teme srečanj so različne, vse pa stremijo k poglobitvi odnosa do sebe in bližnjega. Mladim želimo ponuditi prostor, kjer se lahko počutijo sprejete in rastejo v vesele in odgovorne ljudi.

  • Skupina za mladostnike in študente

Srečanja potekajo vsak prvi in tretji petek v mesecu od 19.30 do 21.30.

  • Komunikacijski dnevi za mlade

Dejavnost poteka po dogovoru glede na interes in prijave, in sicer od petka popoldan do nedelje popoldan.

  • Iskanja - skupina mladih za življenje

Srečanja potekajo ob nedeljah od 9.00 do 11.00 v živo (z možnostjo priključitve prek video povezave za oddaljene udeležence).

  • Vzgoja mladih za vzgojo otrok

Srečanja potekajo vsak dan v prvih dveh tednih julija. V prvem tednu srečanja potekajo od 17.00 do 21.00, v drugem tednu pa od 16.30 do 17.30.

Dejavnost financira MDDSZ in je za uporabnike brezplačna.