Učna in osebna pomoč

Učna in osebna pomoč je namenjena osnovnošolskim otrokom in mladim, ki potrebujejo pomoč in oporo pri učenju ter osebni rasti. Program temelji na prizadevanju vseh vključenih, torej otrok, staršev, prostovoljcev in zaposlenih, za rast otroka ali mladostnika v samostojnosti in odgovornosti ter njegov celostni razvoj.

 

Učna pomoč

  • Dejavnost izvajamo v živo in na daljavo.
  • Poteka vsak dan od ponedeljka do četrtka: v živo od 15.00 do 17.30; na daljavo med 15.00 in 18.00 (2 uri). 
  • Otroci se lahko v program vključijo en dan ali več dni v tednu.
  • V okviru urnikov prevozov lahko po dogovoru poskrbimo za prevoz.

Urnik v živo
14.45–15.00 - zbiranje in igra
15.00–15.15 - uvodni pogovor z otroki na določeno temo – osebna pomoč
15.15–16.15 - prva učna ura (pregled snovi in načrtovanje učenja)
16.15–16.30 - odmor z malico
16.30–17.30 -  druga učna ura
17.30 - odhod domov

Urnik na daljavo
15.00–16.00 - prva učna ura
16.00–16.05 - odmor
16.05–17.00 - druga učna ura

Uro začetka učenja na daljavo lahko prilagodimo željam staršev, a jo moramo največkrat prilagoditi razpoložljivosti prostovoljcev. Najpoznejša ura za začetek učenja je 16.30.

Osebna pomoč

Težave z učenjem so velikokrat povezane z drugimi osebnimi stiskami in težavami, zato je vsak otrok ali mladostnik, ki je vključen na učno pomoč, deležen tudi osebne pomoči. Gre za spremljanje otroka oz. mladostnika za rast v samostojnosti in odgovornosti do sebe, drugih in svojih zadolžitev, gradnjo prijateljskih odnosov z vrstniki in drugimi, pomoč na poti iskanja prave sreče in zadovoljstva, reševanje vedenjskih težav ter celostni osebnostni razvoj.

Osebna pomoč je financirana s strani MDDSZ in je za uporabnike brezplačna.

--------------

Dejavnost učna in osebna pomoč predstavlja trajno oporo otrokom in staršem. Pomemben temelj programa je odnos prijateljstva in zaupanja, ki se ustvari med zaposlenimi oz. prostovoljci in otroki. Prek odnosa, v katerem so varni, otroci lahko premagujejo težave pri učenju oz. težave, ki jih ovirajo, da bi se lahko učinkovito učili. V proces pomoči otroku so vključeni tudi starši, in sicer z rednimi pogovori z zaposlenimi glede učenja, napredka in otrokovih potreb.

Za več informacij in prijave vabljeni, da nas pokličete.

V RDEČEM TRAKU SPODAJ SO ZA OTROKE IN DIJAKE NA RAZPOLAGO UČNA GRADIVA.

KONTAKT

Učna pomoč
Mirijam Šivec
tel: 041 292 689
mirijam.sivec@drustvo-vzd.si

Osebna pomoč
Maja Prinčič
tel: 040 348 481
maja.princic@drustvo-vzd.si