Plača vodstva in razmerja med plačami

Osnovne mesečne bruto plače strokovnih vodja programa od 1. januarja 2022 naprej znašajo 1.900,00 EUR. Na ta prejemajo  dodatek za delo v deljenem delovnem času, dodatek na nedeljsko delo, dodatek za popoldansko izmeno, dodatek za delavno dobo, plačane nadure, delo na dela prost dan.  V letu 2022 je posamezen strokovni vodja programa prejel 33.000,00 EUR bruto dohodka. Strokovne vodje programov za svoje delo od Društva prostovoljcev VZD ne prejemajo nobenih drugih honorarjev.

Razmerje med najnižjo osnovno bruto plačo, ki znaša 1.600,00 EUR, in najvišjo (plačo strokovnih vodji programov) je 1 : 1,56. Med povprečno plačo, ki znaša 1.960,76 EUR, in najvišjo pa 1 : 1,27.