Plača vodstva in razmerja med plačami

Osnovne mesečne bruto plače strokovnih vodja programa od 1. januarja 2020 naprej znašajo 1.800,00 EUR. Na ta znesek ne  prejemajo nobenih drugih dodatkov. V letu 2020 je posamezen strokovni vodja programa prejel 21.657,91 EUR bruto dohodka. Strokovne vodje programov za svoje delo od Društva prostovoljcev VZD ne prejemajo nobenih drugih honorarjev.

Razmerje med najnižjo osnovno bruto plačo, ki znaša 1.100,00 EUR, in najvišjo (plačo strokovnih vodji programov) je 1 : 1,64. Med povprečno plačo, ki znaša 1.315,00 EUR, in najvišjo pa 1 : 1,37.