Redni občni zbor Društva prostovoljcev VZD

Pozdravljeni!

Vabimo vas na 16. redni občni zbor Društva prostovoljcev VZD, ki bo letos potekal 17. aprila 2021 ob 16h v prostorih Centra za družine Mirenski Grad. Zaradi epidemije so prijave na občni zbor obvezne na naslednji kontakt:  

Andreja Ličen
GSM: 040 244 657
e-mail: andreja.licen@drustvo-vzd.si

Dnevni red občnega zbora

 1. Uvodni pozdrav zakonitega zastopnika društva Petra Žaklja
 2. Izvolitev delovnega predsedstva in dveh overoviteljev zapisnika
 3. Predstavitev in potrditev dnevnega reda
 4. Volitve novega podpredsednika in članov izvršnega odbora
 5. Poročilo nadzornega odbora za leto 2020
 6. Poročilo notranjega nadzornika za leto 2020
 7. Predstavitev in sprejetje letnega poročila o poslovanju za leto 2020
 8. Vsebinsko poročilo o delu društva za leto 2020
 9. Finančno poročilo društva za leto 2020
 10. Predstavitev in sprejetje delovnega programa društva za leto 2021 in 2022
 11. Vsebinski načrti za leto 2021 in 2022
 12. Finančni načrt za leto 2021
 13. Sprejetje dopolnjenih Pravilnikov Društva prostovoljcev VZD
 14. Sprejetje novega statuta društva
 15. Imenovanje notranjega nadzornika za leto 2021
 16. Razno