Redni občni zbor Društva prostovoljcev VZD

Pozdravljeni!

Vabimo vas na 18. redni občni zbor Društva prostovoljcev VZD, ki bo letos potekal 27. marca 2023 ob 17h v prostorih Centra za družine Mirenski Grad. Prijave na občni zbor zbiramo na naslednjem kontaktu:  

Andreja Ličen
GSM: 040 244 657
e-mail: andreja.licen@drustvo-vzd.si

Dnevni red občnega zbora
1. Uvodni pozdrav zakonitega zastopnika društva Petra Žaklja
2. Izvolitev delovnega predsedstva in dveh overoviteljev zapisnika
3. Predstavitev in potrditev dnevnega reda
4. Poročilo nadzornega odbora za leto 2022
5. Poročilo notranjega nadzornika za leto 2022
6. Predstavitev in sprejetje letnega poročila o poslovanju za leto 2022
- Vsebinsko poročilo o delu društva za leto 2022
- Finančno poročilo društva za leto 2022
7. Predstavitev in sprejetje delovnega programa društva za leto 2023 in 2024
- Vsebinski načrti za leto 2023 in 2024
- Finančni načrt za leto 2023
8. Imenovanje notranjega nadzornika za leto 2023
9. Razno