V dnevnem centru za brezdomce

Kako lahko pomagaš?

Kot prostovoljec boš brezdomnim pomagal pri osnovnih opravilih doma; kuhanju, peki kruha in sladic, pripravi zajtrka in večerje. Delil jim boš obleke in pomagal v pralnici.  Z njimi boš igral družabne igre, ustvarjal pri delavnicah in prisluhnil njihovim stiskam.

Kaj lahko pridobiš?

 • veliko dragocenih izkušenj na področju dela z ljudmi,
 • veliko novega znanja na področju socialnega varstva,
 • veliko novih spoznanj o sebi in drugih,
 • veliko novih talentov in znanj,
 • veliko novega znanja na področju skupinske dinamike in timskega dela,
 • celo vrsto novih prijateljev,
 • zadovoljstvo nad tem, da lahko s svojimi talenti pomagaš drugim,
 • veselje nad lepo preživetim prostim časom.

Prejel pa boš tudi potrdilo o prostovoljskem delu, ki ti bo v pomoč pri iskanju zaposlitve.

Delo v dnevnem centru poteka od ponedeljka do petka med 8. in 10. uro ali popoldan med 16. in 19. uro.

Pridobiš pa lahko tudi nova znanja in bogate izkušnje na strokovnem področju. Več si lahko prebereš spodaj.


Kaj lahko pridobiš kot študent/ka socialnega dela, socialne pedagogike in drugih smeri na področju socialnega varstva:

 • spoznaš različne oblike pomoči brezdomnim (na terenu, v dnevnem centru, v namestitvenih podporah),
 • seznaniš se z uporabo metod in tehnik pri nudenju psihosocialne pomoči brezdomnim,
 • spoznavaš oblike pomoči pri urejanju socialnega statusa brezdomnih,
 • sodeluješ v načrtovanju, pripravi, izvedbi in evalvaciji različnih projektov ob spremstvu in usmeritvah mentorja,
 • spoznaš praktično uporabo pravnih okvirov socialnega dela,
 • seznaniš se z vrednotami in etiko socialnega dela,
 • spoznaš strokovne dileme in se učiš načrtovati ukrepe za njihovo uspešno reševanje in odpravljanje,
 • učiš se vrednotiti lastno delo s pomočjo skupnih refleksij,
 • učiš se timskega dela in se strokovno izpopolnjuješ,
 • razvijaš osebnostne lastnosti, ki so pomembne za učinkovito in uspešno opravljanje poklica na socialnem področju (odgovornost, komunikativnost, kreativnost, inovativnost, empatičnost, odprtost, vztrajnost),
 • spoznaš pomen interdiscipliniranosti strokovnega znanja,
 • spoznaš pomen vseživljenjskega izobraževanja,
 • spoznaš delovanje društva in temeljne akte, ki so osnova za nemoteno psihosocialno pomoč brezdomnim,
 • s preživljanjem prostega časa z brezdomnimi pridobiš vpogled v njihov življenjski svet, družbeni položaj, spoznaš specifične značilnosti brezdomstva in njihove stiske.


Pridruži se nam! Veseli te bomo!