Pri urejanju skladišča z oblačili

Kako lahko pomagaš?

Kot prostovoljec boš urejal oblačila, ki jih delimo brezdomnim vsak delovni dan. Pomagal boš pri urejanju in čiščenju prostorov  ter sortiranju opranih oblačil v pralnici.

Kaj lahko pridobiš?

 • zadovoljstvo nad tem, da lahko s svojimi talenti pomagaš drugim
 • veselje nad lepo preživetim prostim časom
 • veliko novih talentov in znanj
 • veliko novega znanja na področju skupinske dinamike in timskega dela
 • celo vrsto novih prijateljev

Prejel pa boš tudi potrdilo o prostovoljskem delu, ki ti bo v pomoč pri iskanju zaposlitve.

V skladišču z oblačili lahko pomagaš od ponedeljka do petka med 8. in 11. uro ali popoldne med 11. in 15. uro oz. po dogovoru. Delo poteka v Dnevnem centru za brezdomce.

Pridobiš pa lahko tudi nova znanja in bogate izkušnje na strokovnem področju. Več si lahko prebereš spodaj.


Kaj lahko pridobiš kot študent/ka socialnega dela, socialne pedagogike in drugih smeri na področju socialnega varstva:

 • spoznaš različne oblike pomoči brezdomnim (na terenu, v dnevnem centru, v namestitvenih podporah),
 • seznaniš se z uporabo metod in tehnik pri nudenju psihosocialne pomoči brezdomnim,
 • spoznavaš oblike pomoči pri urejanju socialnega statusa brezdomnih,
 • sodeluješ v načrtovanju, pripravi, izvedbi in evalvaciji različnih projektov ob spremstvu in usmeritvah mentorja,
 • spoznaš praktično uporabo pravnih okvirov socialnega dela,
 • seznaniš se z vrednotami in etiko socialnega dela,
 • spoznaš strokovne dileme in se učiš načrtovati ukrepe za njihovo uspešno reševanje in odpravljanje,
 • učiš se vrednotiti lastno delo s pomočjo skupnih refleksij,
 • učiš se timskega dela in se strokovno izpopolnjuješ,
 • razvijaš osebnostne lastnosti, ki so pomembne za učinkovito in uspešno opravljanje poklica na socialnem področju (odgovornost, komunikativnost, kreativnost, inovativnost, empatičnost, odprtost, vztrajnost),
 • spoznaš pomen interdiscipliniranosti strokovnega znanja,
 • spoznaš pomen vseživljenjskega izobraževanja,
 • spoznaš delovanje društva in temeljne akte, ki so osnova za nemoteno psihosocialno pomoč brezdomnim,
 • s preživljanjem prostega časa z brezdomnimi pridobiš vpogled v njihov življenjski svet, družbeni položaj, spoznaš specifične značilnosti brezdomstva in njihove stiske.


Pridruži se nam! Veseli te bomo!