Učna pomoč

Učna pomoč je namenjena osnovnošolskim otrokom, ki imajo učne težave ali pri učenju potrebujejo le spodbudo.

Učenje ob pomoči prostovoljcev poteka v manjših skupinah. Ko se zatika, snov razložimo in popestrimo z različnimi učnimi pripomočki in tehnikami. Poleg pridobivanja delovnih in učnih navad, skupaj razvijamo tudi ustvarjalnost ter se učimo preprostih gospodinjskih opravil: pripravimo malico, pomijemo posodo, očistimo prostore ipd. Predvsem pa spletamo prijateljstva, ki nam bodo v oporo in pomoč na poti odraščanja.

Učna pomoč poteka vsak dan od ponedeljka do petka od 14.45 do 17.30. Otroci se lahko v program vključijo samo en dan ali več dni v tednu, samo za eno uro ali obe šolski uri. Po potrebi lahko poskrbimo za prevoz v okviru urnikov prevozov.

V času epidemije izvajamo učno pomoč oz. pomoč pri učenju na daljavo. Za več informacij in prijave vabljeni, da nas pokličete.

V spodnjem rdečem traku so na razpolago učna gradiva za osnovnošolske otroke ter dijake.

Dejavnost financira MDDSZ.