Učna in osebna pomoč

Učna in osebna pomoč je namenjena osnovnošolskim otrokom in mladim, ki imajo učne težave ali pri učenju potrebujejo le spodbudo.

Učenje ob pomoči prostovoljcev poteka v manjših skupinah. Ko se zatika, snov razložimo in popestrimo z različnimi učnimi pripomočki in tehnikami. Poleg pridobivanja delovnih in učnih navad, skupaj razvijamo tudi ustvarjalnost ter se učimo preprostih gospodinjskih opravil: pripravimo malico, pomijemo posodo, očistimo prostore ipd. Predvsem pa spletamo prijateljstva, ki nam bodo v oporo in pomoč na poti odraščanja.

Učna in osebna pomoč poteka vsak dan od ponedeljka do četrtka od 15.00 do 17.30. Otroci se lahko v program vključijo samo en dan ali več dni v tednu, samo za eno uro ali obe šolski uri. Po potrebi lahko poskrbimo za prevoz v okviru urnikov prevozov.

Učno pomoč oz. pomoč pri učenju izvajamo tudi na daljavo. Za več informacij in prijave vabljeni, da nas pokličete.

Težave z učenjem so velikokrat povezane z drugimi osebnimi stiskami in težavami, zato otrokom in staršem oz. celi družini nudimo tudi svetovanje in možnost osebnega pogovora.  

Dejavnost financira MDDSZ in je za uporabnike brezplačna.

V spodnjem rdečem traku so na razpolago učna gradiva za osnovnošolske otroke ter dijake.