Učna in osebna pomoč

Učna in osebna pomoč je namenjena osnovnošolskim otrokom in mladim, ki potrebujejo pomoč in oporo pri učenju ter osebni rasti.

Učna pomoč poteka v manjših skupinah. Ko se zatika, snov razložimo na način, ki je otroku razumljiv, ter razlago popestrimo z različnimi učnimi pripomočki in tehnikami. Z ustaljenim popoldanskim urnikom in redom pri učenju pomagamo otrokom k samostojnosti in veselju nad osvojenim znanjem.

Težave z učenjem so velikokrat povezane z drugimi osebnimi stiskami in težavami, zato je vsak otrok ali mladostnik, ki je vključen na učno pomoč, deležen tudi osebne pomoči. Gre za spremljanje otroka oz. mladostnika za rast v samostojnosti in odgovornosti do sebe, drugih in svojih zadolžitev, spodbudo pri učenju, gradnjo prijateljskih odnosov z vrstniki, reševanje vedenjskih težav ter celostni osebnostni razvoj.

Osebna pomoč je financirana s strani MDDSZ in je za uporabnike brezplačna.

Učna in osebna pomoč poteka vsak dan od ponedeljka do četrtka od 15.00 do 17.30. 

Otroci se lahko v program vključijo en ali več dni v tednu, samo za eno uro ali obe šolski uri. Po potrebi lahko poskrbimo za prevoz v okviru urnikov prevozov. Učno in osebno pomoč izvajamo tudi na daljavo.

Za več informacij in prijave vabljeni, da nas pokličete.

V RDEČEM TRAKU SPODAJ SO ZA OTROKE IN DIJAKE NA RAZPOLAGO UČNA GRADIVA.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Ker so težave z učenjem pri otrocih velikokrat povezane z drugimi stiskami in težavami, nudimo staršem, zakonskim parom ter celi družini svetovanje in osebni pogovor za oporo in pomoč pri vzgoji, koordinaciji družinskega življenja ter reševanje zakonskih in drugih težav.

Svetovalni in osebni pogovori so financirani s strani MDDSZ in so za uporabnike brezplačni.

KONTAKT

Učna pomoč
Mirijam Šivec
tel: 041 292 689
mirijam.sivec@drustvo-vzd.si

Osebna pomoč
Maja Prinčič
tel: 040 348 481
maja.princic@drustvo-vzd.si