Pri razdeljevanju hrane brezdomnim

Brezdomcem deliš hrano, jim prisluhneš in z njimi poklepetaš ter se družiš ...

Kaj lahko pridobiš?

 • Novo znanje in izkušnje na področju dela z ljudmi v stiski,
 • izkušnje s področja timskega dela,
 • znanje s področja socialnega varstva,
 • koristno preživljanje prostega časa,
 • nova spoznanja o sebi in bližnjem,
 • zadovoljstvo s seboj ...

Prejel boš lahko tudi potrdilo o prostovoljskem delu, ki ti bo v pomoč pri iskanju zaposlitve.

Razdeljevanje hrane brezdomnim poteka med delavniki po dogovoru med 18h in 19h.
Po potrebi lahko poskrbimo za prevoz iz krajev na relaciji med Mirnom in Novo Gorico.

Pridobiš pa lahko tudi nova znanja in bogate izkušnje na strokovnem področju. Več si lahko prebereš spodaj.

 

Kaj lahko pridobiš kot študent/ka socialnega dela, socialne pedagogike in drugih smeri na področju socialnega varstva:

 • Spoznava različne socialne težave in možnosti za njihovo reševanje.
 • Spozna programe Društva prostovoljcev VZD, ki so osebam v stiski na voljo za reševanje težav, ter se seznani z načini in metodami dela v njih.
 • Spozna različne metode dela s skupino in posameznikom.
 • Uči se učinkovite komunikacije z osebami v stiski ter nadgrajuje svoje znanje o socialnih interakcijah.
 • Spozna strokovne dileme in se uči načrtovati ukrepe za njihovo uspešno reševanje in odpravljanje.
 • Uči se vrednotiti lastno delo s pomočjo skupnih refleksij.
 • Uči se timskega dela in strokovno raste.
 • Razvija osebnostne lastnosti, ki so pomembne za učinkovito in uspešno opravljanje poklica v vzgoji in izobraževanju (odgovornost, komunikativnost, kreativnost, inovativnost, empatičnost, odprtost, vztrajnost).
 • Spozna pomen interdisciplinarnosti strokovnega znanja.
 • Spozna pomen vseživljenjskega izobraževanja.