V Vincencijevem vrtcu

Kako lahko pomagaš?
Z otroki se igraš, greš na sprehod ali na igrala, jim pomagaš pri hranjenju, jih učiš samostojnosti, z njimi ustvarjaš, poješ, se učiš novih stvari in poskrbiš, da jim je varno in lepo.

Kaj lahko pridobiš?

 • Nove prijatelje,
 • novo znanje in izkušnje na področju dela z ljudmi,
 • izkušnje s področja timskega dela,
 • zabavno in koristno preživet prosti čas,
 • veselje nad seboj in bližnjim …
 • Prejel boš lahko tudi potrdilo o prostovoljskem delu, ki ti bo v pomoč pri iskanju zaposlitve.

Pridobiš pa lahko tudi nova znanja in bogate izkušnje na strokovnem področju. 

Vrtec poteka od ponedeljka do petka, po dogovoru med 8.30 in 16.15, vsaj enkrat na 14 dni.
Po potrebi lahko poskrbimo za prevoz iz krajev v bližnji okolici v okviru urnikov prevozov otrok na programe za otroke.

Pridobiš pa lahko tudi nova znanja in bogate izkušnje na strokovnem področju. Več si lahko prebereš spodaj.

 

Kaj lahko pridobiš kot študent/ka razrednega pouka ali drugih smeri s področja pedagogike:

 • Spoznaš različne metode učenja in didaktične pripomočke.
 • Spoznaš različne metode za ustvarjanje spodbudnega učnega okolja.
 • Spoznavaš razvojne in vedenjske značilnosti, razlike in potrebe učencev ter prepoznavaš učne zmožnosti in težave.
 • Učiš se prilagajati učno-vzgojne pristope glede na individualno, socialno, jezikovno in kulturno različnost učencev.
 • Spoznaš različne metode dela s skupino in posameznikom.
 • Učiš se učinkovite komunikacije z otroki in odraslimi v timu ter nadgrajuješ svoje znanje o medčloveških odnosih.
 • Spoznaš strokovne dileme in se učiš načrtovati ukrepe za njihovo uspešno reševanje in odpravljanje.
 • Učiš se vrednotiti lastno delo s pomočjo skupnih refleksij.
 • Učiš se timskega dela in strokovno rasteš.
 • Razvijaš osebnostne lastnosti, ki so pomembne za učinkovito in uspešno opravljanje poklica v vzgoji in izobraževanju (odgovornost, komunikativnost, kreativnost, inovativnost, empatičnost, odprtost, vztrajnost).
 • Spoznaš pomen interdisciplinarnosti strokovnega znanja.
 • Spoznaš pomen vseživljenjskega izobraževanja.