Na učni pomoči

Kako lahko pomagaš na učni pomoči?
Otrokom si v pomoč pri pisanju domačih nalog in učenju, jih spodbujaš pri pridobivanju delovnih in učnih navad, z njimi pripravljaš in pospravljaš malico, ustvarjaš, predvsem pa se z njimi družiš, pogovarjaš, smeješ in jim stojiš ob strani kot dober prijatelj.

Kaj lahko pridobiš?

 • Nove prijatelje,
 • novo znanje in izkušnje na področju učenja otrok,
 • izkušnje s področja timskega dela,
 • zabavno in koristno preživet prosti čas,
 • veselje nad seboj in bližnjim …

Prejel boš lahko tudi potrdilo o prostovoljskem delu, ki ti bo v pomoč pri iskanju zaposlitve.
Pridobiš pa lahko tudi nova znanja in bogate izkušnje na strokovnem področju. Več si lahko prebereš na tej povezavi.


Učna pomoč poteka od ponedeljka do četrtka med 14.45 in 18.00, vsaj enkrat na 14 dni.
Po potrebi lahko poskrbimo za prevoz iz krajev v bližnji okolici v okviru urnikov prevozov otrok na programe za otroke.

Kaj lahko pridobiš kot študent/ka razrednega pouka ali drugih smeri s področja pedagogike:

 • Spoznaš različne metode učenja in didaktične pripomočke.
 • Spoznaš različne metode za ustvarjanje spodbudnega učnega okolja.
 • Spoznavaš razvojne in vedenjske značilnosti, razlike in potrebe učencev ter prepoznavaš učne zmožnosti in težave.
 • Učiš se prilagajati učno-vzgojne pristope glede na individualno, socialno, jezikovno in kulturno različnost učencev.
 • Spoznaš različne metode dela s skupino in posameznikom.
 • Učiš se učinkovite komunikacije z otroki in odraslimi v timu ter nadgrajuješ svoje znanje o medčloveških odnosih.
 • Spoznaš strokovne dileme in se učiš načrtovati ukrepe za njihovo uspešno reševanje in odpravljanje.
 • Učiš se vrednotiti lastno delo s pomočjo skupnih refleksij.
 • Učiš se timskega dela in strokovno rasteš.
 • Razvijaš osebnostne lastnosti, ki so pomembne za učinkovito in uspešno opravljanje poklica v vzgoji in izobraževanju (odgovornost, komunikativnost, kreativnost, inovativnost, empatičnost, odprtost, vztrajnost).
 • Spoznaš pomen interdisciplinarnosti strokovnega znanja.
 • Spoznaš pomen vseživljenjskega izobraževanja.