Zahvalni koledar

Zahvalna nedelja nas vabi, da pomislimo o svojem življenju, kaj vse nam je dano in za kaj smo lahko hvaležni.
Velikokrat se nam stvari zdijo samoumevne, kot je na primer streha nad glavo, hrana ali topla postelja. Toda tudi to so darovi in brez njih bi bilo naše življenje mnogo težje.

Na tokratni delavnici po družinski maši smo v duhu hvaležnosti ustvarili mesečni zahvalni koledar. Na velik list smo nalepili 30 barvnih žepkov, za vsak dan enega. Večji so nanje napisali številke, mlajši pa so jih okrasili s štampiljkami. Koledar nas bo na poseben način spodbujal k hvaležnosti. Vsak dan se bomo Bogu za nekaj zahvalili, zahvalo bomo napisali ali narisali in jo zataknili v žepek koledarja. Tako se bomo cel mesec urili v hvaležnosti. Iz hvaležnosti bo rasla naša vera in ljubezen do Boga pa tudi skrb za ljudi, ki niso tako srečni kot mi.