Sveti Vincencij med nami

V ponedeljek, 17. februarja smo na Mirenskem Gradu z velikim veseljem sprejeli relikvije sv. Vincencija Pavelskega, zavetnika našega društva.

Sveti Vincencij je deloval v času konec 16. in začetek 17. stoletja. Z leti prizadevanja za pomoč ubogim je postal dobrodelnik, ki je med revne razdelil več denarja, kot ga je v njegovem času imela francoska državna banka. Živel je preprosto in življenjsko duhovnost. Svoje učence in učenke je preko nje usmerjal v iskreno in konkretno ljubezen do bližnjih, najbolj do ubogih. Je tudi zavetnik vseh katoliških dobrodelnih organizacij.

V kapeli Gnidovčevega doma so bile ves teden izpostavljene v češčenje tri svetnikove relikvije: lastnoročno pismo sv. Vincencija sv. Ludoviki De Marillac, delček kosti sv. Vincencija ter košček bogoslužnega oblačila, ki ga je nosil sv. Vincencij. Vsak večer smo se skupaj zbirali ob relikvijah in molili. V nedeljo 23. 2. 2020 smo se od njih poslovili, ob tem pa nas je lazarist Peter Žakelj nagovoril s temi besedami: "Naj po Svetem Vincenciju Pavelskem v sebi poživimo hrepenenje po popolnosti, po svetosti, h kateri nas vabi Jezus. Sprejemajmo svojo človeško naravo in jo vztrajno oblikujmo po Božji volji. Postajajmo prosojni za Kristusa in pričujmo zanj. V zavzetosti za bližnje pa naj nas priganja dejavna ljubezen, polna sočutja in globokih hrepenenj po pristni povezanosti in svobodi."