Srečanji izvajalcev na področju brezdomstva in socialno ranljivih skupin

Organizacije smo združene v Zvezo izvajalcev na področju brezdomstva in socialno ranljivih skupin pod imenom Društvo Brezdomni – do ključa. Prvo srečanje je potekalo v torek, 8. novembra 2022 v Dnevnem centru za brezdomce v Plečnikovem podhodu, drugo pa v torek, 29. novembra 2022 v Študentskem domu Vincencij na Taboru.

Znotraj Društva Brezdomni - do ključa imamo redna srečanja, kjer organizacije s skupnimi močmi rešujemo različne težave pri našem delu. Tokrat smo med nas povabili tudi predstavnike ministrstev, ki so odgovorna za naše področje dela: Ministrstvo za zdravje ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Vse bolj pogosto se namreč srečujemo z izzivi, ki jih brez pomoči državnih institucij ne moremo reševati. 

Prvi izziv je vprašanje oskrbe za bolne in umirajoče brezdomne. V zavetiščih nimamo primernih prostorov in kadra za izvajanje pobolnišnične ter paliativne oskrbe brezdomnih oseb. V Sloveniji nimamo nadaljevalnih programov za zavetišča ter programov za oskrbo bolnih in umirajočih brezdomnih. Zavetišča prejemamo vedno več klicev iz bolnišnic za paciente, ki po zdravljenju potrebujejo nastanitev in niso pokretni oz. potrebujejo nego. Zaradi specifike brezdomnih oseb (nekateri nimajo zavarovanja, mnogi so brez osebnega zdravnika …), je otežena tudi pomoč patronažne službe ali oskrbe na domu. Prav tako starejši brezdomni vedno težje dobijo mesto v domovih za ostarele. Zaradi vsega naštetega iščemo nove rešitve, kot je npr. mobilna hiša, ki bo služila kot negovalno zavetišče za bolne brezdomce. 

Drugo vprašanje, s katerim se srečuje več organizacij, je preprečevanje nasilja s strani uporabnikov. Zaposleni so namreč v delovnem času izpostavljeni uporabnikom, ki imajo težave z odvisnostjo, različne  vedenjske motnje, težave v duševnem zdravju in s tem nepredvidljivo obnašanje. Nekatere organizacije so na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti naslovile pobudo, da bi se jim omogočilo financiranje varnostne službe. 

Nenazadnje pa smo se ustavili ob dejstvu, da bo našemu društvu junija 2023 potekla najemna pogodba za prostore, kjer se nahaja Dnevni center za brezdomce v Ljubljani. Z zaprtjem dnevnega centra se bo okrnila vseslovenska pokritost s celostno oskrbo za brezdomne. Po besedah organizacij bodo brezdomni največji primanjkljaj občutili pri storitvah, kot je pralnica perila, skrb za osebno higieno, zdravstvena oskrba, zajtrki in večerje, ter omarice za hrambo stvari, ki so na voljo brezdomnim. 

Vsa ta pereča vprašanja smo naslovili na ministrstva, ki so se odzvala na našo pobudo. Veseli smo, da lahko skupaj s civilnimi oblastmi iščemo pot naprej in nove možnosti za boljše in kvalitetnejše delo. Upamo, da bomo lahko vsaj nekaj rešitev kmalu tudi uresničili. Veseli bi bili, če bi tudi v Cerkvi našli skupen jezik in več posluha za dobro vseh, ki potrebujejo našo pomoč.