Skupaj gradimo dom za moške in ženske

V času epidemije smo. Dnevni center za brezdomce je zato zaprt za druženje in zadrževanje uporabnikov. Brezdomni lahko koristijo vse storitve dnevnega centra, vendar se v prostorih ne smejo dlje časa zadrževati. To pa ne drži za uporabnike Zavetišča za brezdomce, ki v teh prostorih bivajo. Oni so tako rekoč v skupnem gospodinjstvu. :)

Morda ni vsem znano, da je poleg prostorov dnevnega centra tudi soba s sedmimi posteljami in skupnim prostorom. Postelje so namenjene moškim brez doma, v prvi vrsti tistim, ki nujno potrebujejo posteljo. To je lahko bodisi zaradi zdravstvenih razlogov, starosti ali neživljenjskih pogojev za bivanje. Namen zavetišča pa ni zgolj streha nad glavo. Za marsikoga je to prvi korak na poti k novemu načinu življenja. Uporabniki so dnevno vključeni v program socialne rehabilitacije. To pomeni vzgojo k skupnemu delu, redu, skrbi zase in svoje zdravje, spoštovanju in odgovornosti za skupno dobro.

Fantje ob spremljanju zaposlenih dnevno čistijo zavetišče, skrbijo za urejenost skupnih prostorov in svojih stvari, skrbijo za osebno higieno in si prizadevajo za urejanje svojega socialnega statusa. Zaposleni jim pri tem pomagamo s spodbudami, skupnim delom, pogovori in reševanjem njihove socialne problematike. Pri težavah z odvisnostjo ali ob nesodelovanju fantje potrebujejo več spodbud. V takih primerih jim večkrat izrečemo tudi prepoved zavetišča za določen čas. S tem jim pomagamo razumeti, da je tak način življenja škodljiv zanje in za njihove bližnje.

V sklopu socialne rehabilitacije so vključeni tudi v dejavnosti dnevnega centra. Udeležujejo se kuharskih in ustvarjalnih delavnic ter delovnih akcij. Dnevno pomagajo pri pripravi večerje, čiščenju dnevnega centra in drugih opravilih. Želimo si, da bi ob skupnem delu in z veseljem nad njegovimi sadovi v njih raslo zadovoljstvo in občutek pripadnosti. Verjamemo, da jim to lahko pomaga na poti k bolj polnemu in kvalitetnemu življenju.

Nekatere sadove še posebej opažamo zdaj, ko je druženje zaradi epidemije prepovedano. Fantje iz zavetišča so v tem času edini uporabniki, ki pomagajo zaposlenim in prostovoljcem pri vsakodnevnih opravilih. Večja pozornost zaposlenih prinaša večjo željo po skupnem delu, več skupnega dela pa daje večjo samozavest in motivacijo za nove korake v življenju. Lepo je opazovati, kako raste pripadnost, ki iz zavetišča počasi gradi dom.

Ko vprašamo fante, kaj jim skupno delo pomeni, Andrej pove, da je zanj to uvajanje nazaj v dnevno rutino, v družbo, v svet. Francu je to jutranja terapija, pri kateri ne izbira dela. Dušan pa se najbolj boji sobote in nedelje, ko ni delavnic in jim je dolgčas: »Jaz sem siten, kakšen se napije, pa je hitro slaba volja.« Čez teden pa mu je zelo všeč, ker: »… se družimo, skupaj delamo, se pohecamo in čas hitro mine, ker se imamo fejst!« :)

Lepo je predvsem takrat, ko uporabniki sprejmejo način bivanja, ki vključuje prizadevanje in napor. Kot povsod, tudi tu drži, da brez napora ni rasti. Marsikdo zaradi tega ne sprejme pomoči, ampak raje vztraja na ulici, v starem, lagodnejšem načinu življenja. Večkrat nam je težko, ko se nekdo pred nami vidno uničuje in odklanja pomoč. Pomagamo mu lahko le tako, da verjamemo, da zmore, če se le odloči za korak naprej.

Tako kot moški pa potrebuje pomoč tudi marsikatera ženska. Do sedaj v Društvu prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote nismo imeli možnosti, da bi lahko namestili ženske, ki so izgubile dom. V tem letu pa se nam je ponudila priložnost tudi za to. V sodelovanju z Javnim stanovanjskim skladom MOL smo sklenili pogodbo za neprofitno stanovanje. Z mesecem novembrom smo začeli s programom Resettlement - Namestitvena podpora za brezdomne ženske. To je za nas nov izziv, saj delo z žensko populacijo zahteva drugačno dinamiko, kot jo poznamo pri delu z moškimi uporabniki. Ni zastonj reklo, da moški prihajajo z Marsa, ženske pa z Venere.:)

Vendar tudi tu želimo skupaj z njimi ustvarjati dom za vse in boljšo prihodnost za vsako od uporabnic. Upamo, da bomo s kapacitetami, ki jih imamo, lahko prišli naproti vsem tistim, ki so v stiski in iščejo
pomoč.