Dobrodelnost nič ne stane

Na podlagi Zakona o dohodnini ima vsak davčni zavezanec Republike Slovenije možnost, da nameni del dohodnine (od 0,1 do 1%) organizaciji (največ petim organizacijam), ki delujejo v javno dobro. S tem lahko popolnoma brezplačno finančno podpre delo tistih, ki si prizadevajo za boljšo družbo.

Ko se dohodninski zavezanci torej ne odločijo nameniti svojega deleža nobeni organizaciji, se njihov znesek vrne v državni proračun.

Vabimo vas torej, da tudi na ta način podprete prizadevanja za boljšo družbo in izberete organizacijo, ki jo želite podpreti s svojim 1 % odstotka dohodnine.

Na seznamu organizacij, ki so upravičene do te pomoči je tudi naše Društvo prostovoljcev VZD, davčna številka SI93926383.

Hvaležni bomo, če se boste odločili podpreti nas in nam s tem pomagali pri delu v korist otrok, mladih, družin, brezdomcev, vseh posameznikov, ki si želijo pravega doma.

Vabljeni, da izpolnite spodnji obrazec in ga pošljete na CNVOS ali obrazec izpolnete neposredno preko eDavkov, v kolikor imate osebno digitalno potrdilo.

Iskreno se zahvaljujemo za vašo podporo in naj vam Bog obilno povrne!