Namestitvena podpora za ženske

Program je namenjen ženskam, ki so zaradi različnih življenjskih situacij ostale brez doma in ustrezne socialne mreže. Namestitev jim omogoča varnost, dostojno bivanje ter zagotavlja intimo.

Skupaj z njimi želimo ustvarjati dom in boljšo prihodnost za vsako od uporabnic. Ženske so vključene v socialno rehabilitacijo v dnevnem centru (kuharske in ustvarjalne delavnice, pogovorne delavnice, čistilne akcije itd), s katero zopet pridobivajo delovne navade ter se učijo novega načina življenja, razmišljanja in sobivanja.

Nudimo jim pomoč pri reševanju in urejanju različnih težav (ureditev dokumentov in socialnega statusa, pomoč pri reševanju zdravstvenih težav in premagovanju odvisnosti, urejanje denarne socialne pomoči in zdravstvenega zavarovanja itd). Ustvarjati želimo varen prostor za ženske, v katerem bodo lahko dostojno zaživele in dobile podporo za gradnjo novega življenja.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na naslednji kontaktni številki:

Kontakt za Ljubljano:
Mateja Rijavec
tel: 031 754 916 
e-mail: mateja.rijavec@drustvo-vzd.si

Kontakt za primorsko:
Andreja Ličen
tel: 040 244 657
e-mail: andreja.licen@drustvo-vzd.si