Dobrodelna akcija Vincencijev koledar 2022/23

Tudi letošnjo jesen bo potekala dobrodelna akcija Vincencijev koledar. V naslednjih tednih boste koledar lahko prevzeli na župnijah, ki sodelujejo v naši dobrodelni akciji, svoj dar pa prispevali preko priloženih položnic. Nov Vincencijev koledar lahko naročite tudi po elektronski pošti (info@drustvo-vzd.si) ali po telefonu (041 286 454). Priporočen prispevek za koledar znaša 10 evrov. 

O koledarju
Letošnji koledar nosi naslov Odpri srce za neskončnost, ki je bilo geslo na našem oratoriju o Carlu Acutisu. Življenje tega fanta nas je navduševalo že pri srečevanju z otroki, kjer so nas vsak dan spremljale misli v duhu odprtosti za neskončnost. Razmišljali smo, da se neskončnost skriva v vsakdanjem življenju, v iskanju svobode, v srečevanju z bližnjimi, v prizadevanju za dobro, v preizkušnjah in še marsičem. 
Ko smo iskali motive za letošnji koledar, je postala vodilo našega pogleda v naravo prav misel odpreti srce, ne ostajati zaprt v sebi. S prostovoljci smo vse leto razmišljali, kako to misel prenesti na fotografijo. Veseli smo, da koledar sestavljajo dela kar devetih avtorjev. V objektiv smo skušali ujeti drobne stvari, ki smo jih postavili v ospredje, pogled pa smo odpirali v neskončnost. K takšnemu pogledu na svet, smo s fotografijami želeli povabiti tudi vas, ki vas bo ta koledar spremljal skozi vse leto. 
Ob tem mi prihaja na misel srečanje s papežem Janezom Pavlom II. v Postojni, kjer je mlade med drugim nagovoril takole: »Blagor vam, če se vaš pogled ne bo zaustavil zgolj na površju stvari in oseb, ampak bo znal prodreti dogodkom v srce; če boste znali preko vidnega in otipljivega razbirati bistveno, ki je vedno skrito in zastrto, da bi ga potem mogli svobodno podarjati in sprejeti. Blagor vam!«
Skušajmo torej vedno dvigati pogled od drobnih vsakdanjih stvari v neskončnost, ne s prezirom do vsega preprostega, ampak z zavestjo, da je vse drobno in na videz nepomembno veliko, zaradi neskončne Božje veličine. 

O načrtih
Hiša, ki nastaja s sredstvi zbranimi v akciji Vincencijev koledar, je pod streho. Tudi okna in vrata so že v izdelavi in upamo na skorajšnjo montažo. Dela sicer tečejo počasneje, kakor smo pričakovali, vendar se pomikamo proti dograditvi in postopnemu opremljanju. 
Veseli smo, da med našimi prostovoljci, opažamo veliko željo po zavzetem življenju za druge. Skozi vse leto se z njimi srečujemo pri delu z brezdomci in otroki. Skušamo jim biti v oporo še posebej ob zaključevanju študija in pomembnih življenjskih odločitvah. Z njimi ustvarjamo dom v Dnevnem centru za brezdomce v Ljubljani in v centru za družine na Mirenskem Gradu. 
Tako ob vsem delu našega društva verjamemo, da bo hiša, ki jo gradimo skupaj z vami, postala poleg Mirenskega Grada še en topel dom za mlade.
Veseli smo, da vztrajate z nami in nas podpirate pri naših načrtih. Zaupamo Bogu, da vodi naše delo in verjamemo, da ga bomo z vašo pomočjo mogli tudi dokončati.
Iskreno se vam zahvaljujemo za vsak dar in vam želimo, da bi ob našem koledarju lahko še globlje čutili, da je Bog res vedno in povsod z nami.

Iskreno se vam zahvaljujemo za vsak dar, ki nam ga boste zaupali.