Dan prostovoljcev v Centru za družine

V petek, 25. oktobra se bomo ob 16h na Dnevu prsotovoljcev zbrali prostovoljci, ki pomagamo v Centru za Družine Mirenski Grad. 

Dan prostovoljcev je srečanje za prostovoljce, ki ga na Mirenskem Gradu pripravimo enkrat na mesec z namenom, da bi prostovoljci ob svojem delu dobili odgovore na vprašanja, ki se jim porajajo pri prostovoljskem delu ali v življenju nasploh. Dan prostovoljcev je tudi priložnost za izmenjavo izkušenj in spletanje novih prijateljskih vezi.