KOTALJENJE PIRHOV

Pripomočki: pirhi (nekaj pirhov več, kot je igralcev), deka, kuhalnica, lepilni trak
Število igralcev: najmanj dva
Starost: 3+


Na tla razgrnemo odejo. Na en konec odeje postavimo pirh, ki ga bomo ciljali. Lahko je drugačne barve ali označen z nalepko. Na drugem koncu odeje pa z lepilnim trakom določimo štartno mesto za pirhe, s katerimi bomo poskušali zadeti nastavljen pirh. Vsak igralec igra s svojim pirhom. Ko je na vrsti, ga postavi na štartno mesto in ga s pomočjo širšega dela kuhalnice zakotali proti nastavljenemu pirhu. Če bi radi, da je naloga težja, poskusimo za potisk pirha uporabiti ozki del kuhalnice.  Vsak zadetek pirha na drugem koncu odeje igralcu prinese točko. Če se pri trku poškoduje nastavljeni pirh ali tisti, ki smo ga zakotalili, izpademo iz igre. Igramo 10 minut, oz. več, če je število igralcev večje. Ko čas poteče, preštejemo točke in zmaga tisti igralec, ki ima največ točk.