KDO KOGA VODI?

Preteklo nedeljo smo razmišljali, kako pomembno je, da se umirimo v sebi in ob tem kar delamo.
Šele v miru, lahko najde drugi ob nas prostor, da preprosto je. Ko se to zgodi, se zgodi dom, ki si ga vsi želimo.

Včasih nam uspe najti takšen mir, ki pa ga rado prekine prerekanje, kdo ima prav.
Ob tem se lahko vprašamo, komu zaupamo. Ali si kot mož in žena uspeta zaupati? Ali otroci zaupajo staršem in starši otrokom? Kako zgraditi zaupanje?

Zdi se, da imamo samo eno izbiro pred seboj, najti moramo absolutne vrednote, nekaj ali nekoga, ki stoji in se nanj lahko zanesemo.
Za verne je to Bog, za neverne pa absolutne vrednote.
Šele ko se lahko naslonimo na nekaj, kar resnično stoji, se lahko ob tem umirimo vsi, najdemo odgovor, kdo ima prav in kdo se moti.

Vabimo vas, da se v družini pogovorite, kaj vas vodi v odločitvah.
- Kdaj in komu zaupaš?
- Kaj to zaupanje gradi in kaj ga ruši?

NALOGA
Pogovorite se, kako boste v tem tednu gradili na medsebojnem zaupanju in ustvarjali mir v družini.
Podelite si, na kakšen način si bo vsak za to prizadeval. To napišite, pa tudi narišite. 😉

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vsebino smo povzeli po nedeljski pridigi
g. Petra Žaklja.
Vabljeni, da jo preberete
na forumu spletne strani Mirenskega Grada.