DRŽI SE REDA IN RED TE BO DRŽAL

V začetku tedna smo spodbudili, da si družine v času »ostani doma«, sestavimo urnik, da bomo lažje uskladili službene in šolske obveznosti, kvalitetno preživeli skupni čas in se povezali. Dobili smo nekaj odzivov.
Mamica štirih otrok je napisala: »Fajn pobuda. Hvala za predlog urnika. Smo ga malo prilagodili in ga obesili na vidno mesto doma 😊.«

Starša treh otrok pravita: »Dela imamo razporejena na moški in ženski del. Fanta rada pomagata očku pri delu. Starejši se uči samostojnega privezovanja naše osličke Mike. Hčerka je rada z mano pri hišnih opravilih in ko delamo skupaj za šolo. Ona za svoje naloge, jaz za moje dijake. Včeraj smo naredili še urnik, da se ne bomo preveč izgubljali😊«

Starša dveh deklic: »Tudi pri nas je pestro in delavno! V začetku tedna je bilo kar težko...nov ritem, vsi doma...kar nismo vedli, kaj naj drug z drugim. Samo živčni smo postajali Še dobro (in HVALA!) za URNIK! Ta nas je spet naravnal. Zdaj gre vsak dan boljše. Veliko recikliramo in urejamo okolico. Veliko smo zunaj na sončku.«

Mamica petih deklic pa: »Dva dni smo preživeli brez urnika. Zvečer je bil potreben krizni sestanek😊 in zastavili smo točen plan dela. V bistvu šele sedaj vidim, koliko dela imajo učitelji in kaj vse nam sicer prihrani šola. No, sedaj se že dva dni držimo urnika in je lažje. Ostane čas tudi za igro, hišna opravila in pogovor. Zdaj je pa treba samo še vztrajati, da se bomo držali urnika.«

Pri našem delu v Centru za družine Mirenski Grad ugotavljamo, da red zagotavlja otrokom občutek varnosti in jih pomirja. Otrokom z učnimi težavami načrtovanje dejavnosti pripomore k večji zbranosti. Jasna struktura in predvidljivost otroke umirja, kar je pogoj, da se lahko z njimi pogovorimo in gradimo osebni odnos.
Otroci v neredu zgubljajo smisel in voljo, pogosteje se zatekajo k laži in lenarjenju. Kadar stvari niso pregledne in urejene, je več prostora za njihovo manipulacijo v odnosu do staršev, vzgojiteljev in učiteljev. Kaos jim onemogoča, da bi se umirili, postajajo razdražljivi, jezni, negotovi, prestrašeni. Prično se zapirati vase. Na drugi strani pa jim predvidljiva in urejena vsakodnevna rutina daje občutek varnosti, sprejetosti in domačnosti.
Ne le za otroke, tudi za odrasle je zelo pomembno, da vzpostavljamo red na vseh življenjskih področjih. Ne gre le za to, da smo bolj učinkoviti - red gradi tudi naše medsebojne odnose ter odpira prostor za poglobljene pogovore in medsebojno bližino.
Želimo vam urejeno, umirjeno in lepo preživljanje skupnega časa.

kolektiv Centra za Družine Mirenski Grad