ANGLEŠČINA

Pripravili smo vaje za otroke vseh treh triad osnovne šole.

 1. TRIADA

2. TRIADA

3. TRIADA

DIJAKI