Osebni pogovor

Možnost osebnega pogovora nudimo zakoncem in staršem, ki se v partnerskem odnosu in pri vzgoji otrok znajdejo v stiski ali le pred vprašanjem, kako naprej. Želimo vam biti v oporo.

Dejavnost financira MDDSZ in je za uporabnike brezplačna.

KONTAKT

Maja Prinčič
tel: 040 348 481
maja.princic@drustvo-vzd.si

Peter Žakelj
tel: 040 226 884
peter.zakelj@drustvo-vzd.si