Vincencijev vrtec

Vincencijev vrtec je zasebni vrtec brez koncesije in je vpisan v razvid izvajalcev javno veljavnega programa na področju vzgoje in izobraževanja.

Vincencijev vrtec deluje na Mirenskem Gradu, v prvem nadstropju Marijinega doma. Za gibanje na prostem so vrtcu na razpolago igrala, vrtovi, vinogradi, parki in sprehajalne poti Samostana lazaristov Mirenski Grad.

Program vrtca je namenjen otrokom od dopolnjenega 11. meseca starosti do vstopa v šolo. Otroci so vključeni v kombiniran oddelek.

Starši lahko izberejo med dnevnim (traja od 6 do 9 ur v okviru poslovnega časa vrtca) in poldnevnim programom s kosilom (traja od 4 do 6 ur, med 7.00 in 13.00).

Vincencijev vrtec deluje po katoliških pedagoških načelih, in sicer po programu Vrtca Nazaret, kateremu je strokovni svet na svoji 43. seji dne 31. 5. 2001 dal pozitivno mnenje o ustreznosti programa.

Vrtec nudi otrokom varen, zdrav, urejen, umirjen in spodbuden prostor, ki posnema zdravo družinsko okolje in v katerem se otroci počutijo varne, sprejete in ljubljene. Tako okolje jim omogoča, da lahko razvijajo vse svoje osebnostne potenciale, se razvijajo na vseh področjih učenja, osebnostno rastejo, se razvijajo v samostojne in odgovorne osebe, razvijajo socialne veščine in se učijo spoštljivega in ljubečega odnosa do ljudi in stvari. Vzgoja Vincencijevega vrtca temelji na veri, da se otrok ne uresniči v iskanju užitka, moči in materialnih dobrin, ampak v veselju nad seboj in bližnjim ter življenju za druge. Vrtec sledi sodobni usmeritvi pedagogike, ki otroke vzgaja za notranjo disciplino in odgovorno svobodo, ki zna služiti skupnosti. Tak pristop poskuša odgovoriti na osamljenost, zaprtost v svoj svet ter duhovno zmedenost in izgubljenost. Vrtec otrokom pomaga, da oblikujejo pozitiven odnos do sebe, drugih, stvari in stvarstva ter do Boga.

Vincencijev vrtec deluje vsak dan od ponedeljka do petka med 7.00 in 16.15.

Potek dneva:

7.00 – 8.00

prihodi v vrtec, igra v igralnici

8.00 – 8.30

zajtrk

8.30 – 9.00

igra v igralnici

9.00 – 10.30

vzgojne dejavnosti v vrtcu in na prostem

10.30 – 10.45

sadna malica

10.45 – 11.30

igra na prostem

11.30 – 12.00

priprava na kosilo

12.00 – 12.30

kosilo

12.30 – 14.15

počitek, čas za pravljico

14.15 – 14.35

prebujanje, čas za osebno higieno in priprava na malico

14.35 – 14.50

popoldanska malica

14.50 – 16.15

igra na prostem ali v igralnici, odhod domov

 

OBRAZEC - Prijava v Vincencijev vrtec

KONTAKT

Vincencijev vrtec
Miren 215, 5291 Miren
Tel: 051 631 994, 05/398 43 01
vrtec@zavod-vzd.si
Spletna stran: www.zavod-vzd.si

Vodja vrtca:
Maja Prinčič
Tel: 040 348 481
maja.princic@zavod-vzd.si

Pedagoška vodja:
Anica Mohorko
vrtec@zavod-vzd.si

Vzgojiteljice:
Ema Hostnik, Eva Premrl Olivo (Petra Markič) in Tjaša Uršič