Varstvo za predšolske otroke

Varstvo je namenjeno predšolskim otrokom od prvega do šestega leta starosti.

Varstvo poteka v kombinirani skupini. Dopoldan je organizirana učna ura in igra oz. učenje s pomočjo didaktičnih igrač, popoldan pa prosta igra v igralnici in na prostem. Poleg igranja poskrbimo tudi za ustvarjalne delavnice in pridobivanje delovnih navad, zato pogosto kuhamo, pomivamo, pospravljamo, čistimo ipd. Z otroki se učimo reda in lepih medsebojnih odnosov, da bi bili vedno bolj veseli in samostojni.

Varstvo poteka vsak dan od ponedeljka do petka od 07.00 do 16.30.

V spodnjem rdečem traku so vam na razpolago vsebine učnih uric s slikovnim gradivom ter posnetki, ki jih pripravljamo za predšolske otroke, ki obiskujejo naše programe.