Učenje za življenje in druge ustvarjalne delavnice

Delavnice so namenjene otrokom in staršem, ki si želijo s pomočjo dela in ustvarjalnosti rasti v vrednotah.

V času epidemije smo izvajali kratkočasnice – ustvarjalne delavnice na daljavo.

 

  • Učenje za življenje

Dejavnost poteka od 14.00 do 15.00 vsak delovni dan od sredine septembra do sredine junija.

Dejavnost financira MDDSZ in je za uporabnike brezplačna.

V spodnjem rdečem traku vam je na razpolago nekaj predlogov za ustvarjalno preživljanje prostega časa cele družine.

Tjaša Uršič
tel: 051 238 045
tjasa.uršič@drustvo-vzd.si

Eva Vanovšek
tel: 070 775 335
eva.vanovsek@drustvo-vzd.si