Osebni pogovor

Možnost osebnega pogovora nudimo družinam, ki znajdejo v stiski ali le pred vprašanjem, kako naprej. Želimo vam biti v oporo.

Dejavnost financira MDDSZ in je za uporabnike brezplačna.