Domov
"Pri svojem delu se ne zanašajte nase, ampak na božjo Previdnost, pri tem pa morate biti ponižni in potrpežljivi."
sv. Vincencij Pavelski
brezdomci.jpgdogodki.jpgotroci_in_mladi.jpgprostovoljci.jpgstarsi.jpgvzd.jpg

Namestitev in ponovno vključevanje v družbo

Resettlement ali ponovna nastanitev brezdomcev je nadgradnja programov Dnevni center za brezdomce in Zavetišče za brezdomce VZD. Namen programa je ponovna nastanitev brezdomcev, vzpostavljanje nove socialne mreže in tudi možnost zaposlitve.

POTEK PROGRAMA:

Program brezdomcem omogoča vstop v stanovanjsko skupino, v kateri skupaj bivajo prostovoljci in brezdomci. Skupno delo, druženje, skupni obedi, pogovori in praznovanja predstavljajo nov način ustvarjanja doma in možnost za temeljno preoblikovanje čustvenih in vedenjskih vzorcev, ki posameznike privedejo v različne odvisnosti oz. na rob družbe.

PSIHOSOCIALNA POMOČ

Strokovni delavci društva uporabnikom pomagamo pri urejanju socialnega statusa in administrativnih zadev. Nudimo jim svetovalne in osebne pogovore (pomoč v stiskah, svetovanje pri reševanju težav, itd.), spremstvo in zagovorništvo (spremljanje na uradne in zdravstvene ustanove, zdravljenja odvisnosti, itd.) in jih spodbujamo k bolj kvalitetnemu načinu življenja.

VREDNOST PROGRAMA:

Pri našem delu z brezdomci, ki ga opravljamo od leta 1994, smo vedno znova prihajali do ugotovitve, da tako naši kot drugi programi omogočajo le delno reševanje problematike brezdomstva. Dnevni center je na primer zgolj nekaj urna rešitev z ulice, Zavetišče za brezdomce pa le prehoden program, ki brezdomcem ne omogoča trajne nastanitve.

Tudi programi zdravljenja odvisnosti, kamor usmerjamo brezdomce, predstavljajo le delno rešitev, saj temeljnih nefunkcionalnih vedenjskih vzorcev v večini ne spreminjajo. Dodatna težava je nenazadnje tudi vključevanje brezdomcev v družbo po zdravljenju ali prestani zaporni kazni, saj se večina takih posameznikov nima kam vrniti in ponovno pristane na ulici.

Razmišljali smo o programu, ki bi brezdomcem omogočil spreminjanje nefunkcionalnih vedenjskih vzorcev in novo življenje v drugačnem okolju. Rešitev smo našli v programu Resettlement, znotraj katerega skušamo ustvarjati optimalne pogoje, ki bi brezdomcem omogočili možnost za celostno reševanje težav, ki so jih pripeljali do razpada socialne mreže in posledično na ulico.

Novembra, leta 2010 smo za ta program prejeli nagrado mednarodnega sklada Vincencijanske družine v vrednosti 30.000 USD.

Program sofinancirata MOL in MDDSZ.